Projekt

Fågelholkar och insektshotell

Det råder en brist på naturliga boplatser för fåglar då det tas bort mycket död ved ur våra grönområden. Genom att sätta upp fågelholkar skapas en skyddad plats för fåglarna att bygga bo.  Holkarna kan anpassas efter art, område och önskemål och kan sättas upp när som helst på året. Även mulmhholkar, insekts- och fladdermusholkar kan vi fixa!

<br>