Projekt

Mulmholkar

En mulmholk är ett ihålligt utrymme som ska efterlikna håligheter i träd och är avsedd att gynna insekter. Tex. kan man placera en trädstam nära en ek och fylla den med sågspån, löv och annat material som påverkar näringshalt och fuktighetsförhållanden. En mulmholk hjälper småkryp att trivas bättre i ett område där det är ont om äldre ihåliga träd.