Projekt

Trollskogen, Årsta

I Årsta har det sidan en tid tillbaka funnits ett antal troll utplacerade i den skogsglänta som numer kallas Trollskogen. På uppdrag av stadsdelsförvaltningen har vi tagit fram ett antal nya troll och svampar i tall. Den nya generationen av troll är på plats!

<br>