Projekt

Stående död ved, Skärholmen

Kan konst gynna naturen? Stående död ved är en viktig ingrediens för en hälsosam skogsmark. Döda träd tas dock rutinmässigt bort på grund av säkerhetsproblem och estetik. Detta leder till förlust av livsmiljöer för många arter av flora och fauna. Vi arbetar för närvarande för att öka allmänhetens acceptans av stående dödved genom att skapa enkla skulpturer. Sågskärningarna gör det också möjligt för naturen att snabbt trivas i trädet.