Projekt

Död ved

Många känner till den biologiska nyttan av död ved. Däremot kan det vara en utmaning att få in det elementet i det offentliga rummet och den urbana park eller skogsmiljön där många människor rör sig. Vi vill öka andelen död ved och faunadeponier och tillsammans med våra kunder utarbetar vi lämpliga lösningar på placering och utformning. Ofta blir det unika lösningar med material från närområdet som omplaceras eller anpassas för att passa i omkringliggande miljö.

<br>