Projekt

Mulmholk och bänk, Sickla

Den ståtliga ek som stod utanför Bauhus entré i närheten av Järlasjön har skadats av en storm. Äldre träds håligheter utgör en viktig funktion för den lokala floran och faunan och beställaren ville därför bevara eken på bästa sätt. Vi har restaurerat dess stam och skapat en mulmholk där småkryp, svampar mfl trivs. Av några av de större grenarna har vi skapat flertalet sittplatser.