Projekt

Död ved, Vårbergstoppen

Död ved ger levande skogar och grönområden, då många arter är beroende av den för sin överlevnad. Intill Vårbergstoppen har vi placerat ut ett antal stockar och skapat ihåligheter i dem för att påskynda dess åldringsprocess. Den artistiskt utformade döda veden gör nytta samtidigt som den tilltalar ögat.

<br>