Projekt

Insektshotell och mulmholk, Skärholmen

I Skärholmen har vi upprättat en mulmholk och insektshotell med syfte att stärka den lokala floran och faunan. Det hexagonformade insektshotellet är inte bara trivsamt för småkryp utan konstruktionen fungerar också som en sittplats för förbipasserande.

<br>