Projekt

”En tall”, Nacka

En tall behövde fällas. Beställare bad oss tilverkar en figur av stubben samt en bänk. Resultatet blev en ekorre och fem stycken bänkar.

<br>