Projekt

Carvings

Figurer och lekredskap i ek och tall formas av motorsåg. Produkterna inbjuder till lek och lära och är perfekta att placera både i våra parker, grönområden, på innergård och lekplatser. Att på ett både tankeväckande och lekfullt sätt ta tillvara på de träd som av olika anledningar behöver tas ned är helt rätt ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Låt fantasin flöda så skapar vi tillsammans!

<br>