Projekt

Skulpturer och mulmholk, Nobelparken

Naturvård och utbildning går hand i hand. Nu hittar man både räv, ekorre, salamandrar, harar, ugglor, hackspett, nötskrika och ekollon i Nobelparken. Dessa djurskulpturer är utplacerade och utformade för att både lära samt engagera.

Vi har också installerat en gigantisk mulmholk med skulpturer av ekbarkborrar. Mulmholken är avsedd att locka till sig insekter och svampar, medan barkborrarna är där för att fängsla din uppmärksamhet och samtidigt förmedla kunskap om problematiken i våra skogar. Det finns informationskyltar till skulpturerna där man kan lära sig mer.