Projekt

Högstubbar, Kristinebergsparken

I de tre högstubbar som finns i Kristinebergsparken har det flyttat in en ekorre, en kanin och en räv. Förhoppningsvis får djuren sällskap av insekter och högstubbarna kan ge naturvårdsnytta under lång tid framöver.