Projekt

Balansbana och picknickbord, Norrtälje

I en ståtlig silvergranskog i Norrtälje önskade kommunen att bygga en balans/hinderbana för alla som vill testa sin balans i en härlig skogsmiljö. Banan är byggd av alm och av träd som har tagits ned i samband med gallring av den omkringliggande skogen. Ravenwood har även byggt två picknickbord, varav ena är utformat som en gran och det andra har utsikt över Norrtälje hamn. Projektet har utförts i samband med firandet av Norrtälje 400 år.