Projekt

Habitat strandkyrkogården, Tyresö

Strandkyrkogården består till största delen av gräsmattor och några klungor av ekar. Det projekt vi har utfört där syftar till att gynna biologisk mångfald och ekologisk nytta. Vi har skapat flertalet nya habitat för att fler djur och växter ska trivas på området. Vi har gjort en ”sandbank” för att uppmuntra solitära bin att infinna sig på platsen. Ett insektshotell av två meter långa stammar har upprättats och fyllts med en mängd olika innehåll för att olika insekter ska trivas. Vi har även byggt en mulmholk som placerats intill en ek för att gynna skalbaggar och andra småkryp. Holkar till både ugglor och fladdermöss har också placerats ut.