Projekt

Fågelholkar, Kungsholmen

Fågelholkar tillverkade av en döende tall som var genombruten av hackspettshål. Trädet behövde fällas eftersom det stod nära en väg och utgjorde en fara. De mer eller mindre ihåliga stammarna som innehöll gamla hackspettsbon är nu tömda och har fått tak. Holkarna är installerade i träd runt om i parker på Kungsholmen för att hedra hackspettarnas hårda arbete.