Projekt

Skolskogen, Saltsjöbaden

Restaureringsarbete av tidigare lägerplats. De bänkar vi tillverkat i massiv ek kommer att hålla lång tid framöver. På denna plats samlas lokala skolor för att lära sig om naturen och skogen.

<br>