Projekt

Bänk och svampar, Hagsätra

Svampar och en bänk med skogens nötter återfinns i en parkmiljö i Hagsätra.